De Nieuwe Groep 1945.

In Twente organiseerde zich rond Folkert Haanstra Sr, in de omgeving van Goor, een aantal kunstenaars. Zij woonden en werkten er al ruim voor de oorlog of kwamen als onderduiker naar deze stille streek. De herwonnen vrijheid inspireerde hen tot de oprichting van 'De Nieuwe Groep'.

In december 1945 had De Nieuwe Groep haar eerste tentoonstelling in Hengelo tussen de puinhopen van de tweede wereldoorlog. In 1970 werd 'De Nieuwe Groep', 25 jaar later, herdacht met een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe.

Riemko Holtrop schreef in de bijbehorende catalogus: "Onder de bezielende leiding van Folkert Haanstra Sr. werd tijdens een bewogen vergadering in diens atelier te Goor op 12 december 1945 ‘De Nieuwe Groep’ opgericht. De gehele schildersbent Twente was aanwezig: Folkert Haanstra Sr. en Folkert Haanstra Jr., Johan HaanstraJan BroezeBen AkkermanWim ten BroekBas Kleingeld en Riemko Holtrop. Nadien werden nog enige leden in De Groep opgenomen, onder wie de helaas vroeg in 1957 gestorven 'moderne primitief' Henk Lamm, de in Twente nagenoeg onbekende Zutphenaar Hubert van Hille, de Deventer schilder Jan Brugge en de Oldenzaalse schilder/glazenier Jan Schoenaker."

Tot en met 8 januari zijn ze allen verenigd in een tentoonstelling in de Heart Gallery, Hengelo.